Career Overview

Çevre


Çevre Koruma

BSH'de çevre kirliliğini ve iklim değişikliğini elimizden geldiğince önlemek istiyoruz. İşte bu yüzden bıkıp usanmadan çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmeye çalışıyoruz.

Burada başlıca iki konuya odaklanıyoruz:

 • Karbon ayak izimizi mümkün olduğunca küçültmek
 • Döngüsel ekonomi uygulayarak kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmak

Karbon ayak izimizi mümkün olduğunca küçültmek

Dünya üzerindeki bütün BSH işyerleri 2020'nin son döneminden itibaren ürettiği karbonu dengeleyerek faaliyet gösteriyor. Söz konusu durum, her bir BSH ürününün arkada hiçbir karbon ayak izi bırakmadan geliştirildiği ve üretildiği anlamına geliyor. Bu, kendi kendimize etkileyebileceğimiz bütün salımlar için geçerli (1. ve 2. Kapsam).

Ama (bu) yeterli değil. Biz aynı zamanda doğrudan etkileyemediğimiz salımlar için de adım atıyoruz. Özellikle de mal alımı ve satılan ürünlerimizin kullanımı dahil olmak üzere üretim yaşam döngüsünün tamamında CO2 salımlarını azaltıyoruz. Karbon salımlarını 2030'a kadar %15 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

Döngüsel ekonomi çöpe atma zihniyetine son verecek

Aynı ölçüde önemli bir başka konu da döngüsel ekonominin üç ilkesine olan inancımız: Atıkları ve kirliliği ortadan kaldırmak, ürünleri ve malzemeleri kullanımda tutmak ve ekosistemleri yenilemek.

Hedefimiz satın alma ve üretimden kullanıma, elektrikli aletlerin iadesine, yenilenmesine, geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına kadar bütün değer zincirinde kaynak kullanımını, salımları ve enerji tüketimini en alt düzeye indirmek.

Bu şekilde salımları azaltıyor ve enerji tüketimini en alt düzeyde tutuyoruz. Kiralama ve paylaşım gibi yeni iş modelleriyle çöpe atma zihniyetine son vermeye yardımcı olmak ve mümkün olduğunca çok elektrikli aletin ve malzemenin yeniden kullanılmasını ya da geri dönüştürülmesini sağlamak istiyoruz. Üstelik bu yeni iş modelleri daha fazla sayıda tüketicinin son derece verimli ürün ve hizmetlere daha kolay erişmesini de sağlıyor.

WeWash ve BlueMovement hizmet markalarımız bunun en iyi örneklerinden.

Ürünün yerine bir yenisinin alınmasından çok tamir edilerek yeniden kullanılması kavramı, dünyanın dört bir yanındaki geniş servis teknisyeni ağımızda da kendini gösteriyor. BSH ürünlerinin uzun süreli kullanımını etkin olarak sağlamak için son birimin üretiminden sonraki en az 10 yıl boyunca yedek parça teminini sürdürüyoruz.

Üretim ve Çevre Koruma Sertifikaları

BSH'de çevreyle uyumluluğu ve verimli üretimi sağlayan küresel bir çevre yönetim sistemi oluşturduk. Bu sistem kalite taahhüdümüzün yanında çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığıyla ilgili güçlü bağlılığımızı da yansıtıyor.

Ürünlerimizin geliştirilmesi sırasında ürünle ilgili bütün özellikleri ve yaşam döngüsü aşamalarını dikkate alıyoruz. Örneğin, tasarımdaki bir değişikliğin üretim sırasında çevreyle ilgili herhangi bir ilave sonuç doğurmaması gerekir.

ISO 14001 ve ISO 50001’e göre sertifikalanmış tesisler

Bu yaklaşım, geliştirme ve üretim süreçlerinin ISO 14001 ve ISO 50001'e göre düzenli olarak sertifikalandırılmasında kendini ortaya koyar.

Bütün BSH fabrikaları, çevre yönetim sistemleri için uluslararası ISO 14001 sertifikasına sahiptir. Avrupa Birliği'ndeki tüm üretim tesisleri ve Türkiye'deki tesisimiz enerji yönetim sistemleriyle ilgili ISO 50001 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

Kritik maddeler hakkında bilgi

Çevreye ve topluma karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluk aynı zamanda kurumsal ilkelerimiz arasında önemli bir yer tutuyor.

Çevre politikamızın amacı, özellikle kritik maddelerin önleyici tedbir olarak tedarik zincirinden bir an önce tamamen çıkarılması olmuştur. İşte bu yüzden kendi araştırmalarımızı gerçekleştiriyor ve tedarikçilerle sık ve düzenli ilişkiler içinde çalışıyoruz. Tedarikçilerimiz, REACH Tüzüğü'nün 33. maddesi uyarınca, ürünlerindeki yüksek önem arz eden maddeler aday listesinde yer alıyorsa ve ürün ya da bileşenlerde ağırlık olarak %0,1'den daha fazla yoğunlukta bulunuyorsa, bu maddeler hakkında bilgi verme yükümlülüğü altındadır.

BSH ev aletlerinde bildirim yükümlülüğü bulunan maddeler:

 • Kurşun (CAS No. 7439-92-1) çelikten, alüminyumdan ve bakır alaşımlardan yapılan her türlü ev aletinde, erime sıcaklığı yüksek lehimlerde, cam üzerine emaye uygulamalarında kullanılan baskı mürekkeplerinde bulunabilir.
 • Ocakların, TeppanYaki'lerin, davlumbazların ve bulaşık makinelerinin elektronik bileşenlerinde ya da sıcaklık ayar düğmelerindeki kurşun monoksit (CAS-Nr. 1317-36-8).
 • Bağımsız dondurucuların elektronik bileşenlerindeki kurşun kromat (CAS-Nr. 7758-97-6).
 • Bağımsız buzdolabı, dondurucu, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve ocakların LCD ekranlarındaki kurşun titanyum zirkonyum oksit (CAS-No. 12626-81-2).
 • Bağımsız buzdolabı - dondurucu kombinasyonu, fırın ve ocaklarda bulunan bir elektronik bileşendeki borik asit (CAS-Nr. 11113-50-1 ya da 10043-35-3).
 • Ankastre buzdolabı - dondurucu kombinasyonlarının kontrol biriminde ve buhar istasyonlarının güç kablosundaki Bisfenol A (4,4'-izopropilidenedifenol, CAS-Nr. 80-05-7).
 • Pişirme aletlerinin, davlumbazların ve buzdolaplarının düğme kontaklarında bulunabilen kadmiyum (CAS-No 7440-43-9) ve onun oksidi (CAS-No 1306-19-0).
 • Ankastre dondurucuların ve buharlı ütülerin silikon contalarında ve çamaşır makinelerinin ve kurutma makinelerinin silikon contalarında bulunan dekametilsiklopentasiloksan (D5, CAS-Nr. 541-02-6), dodekametilsikloheksasiloksan (D6, CAS-Nr. 540-97-6) ve oktametilsiklotetrasiloksan (D4, CAS-Nr. 556-67-2).
 • Bağımsız buzdolabı - dondurucu kombinasyonlarının elektronik bir bileşeninde bulunan disikloheksil ftalat (DCH P, CAS-Nr. 84-61-7).
 • LF16V A570 ürün kodlu masaüstü fanın motorundaki N,N-dimetilasetamid (CAS-No. 127-19-5).
 • Buzdolabı ve dondurucuların kompresörlerinde bulunan N,N-dimetilasetamid (CAS-No. 127-19-5) ve 1-Metil-2-pirolidon (NMP, CAS-Nr. 872-50-4).
 • Buharlı ütü ve buhar istasyonlarında bulunan 1-Metil-2-pirolidon (NMP, CAS-Nr. 872-50-4).
 • EQ.3 otomatik "çekirdekten fincana" kahve makinelerinin ekranlarında bulunan 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentilfenol (UV-328, CAS No. 25973-55-1).
 • Ocak ve fırınların elektromekanik sıcaklık kontrollerinde bulunan hidrojenize edilmiş terfenil (CAS-Nr. 61788-32-7).
 • Kişisel ve analitik teraziler, Tassimo kapsüllü kahve makinelerinin filtre değiştirme göstergesi, tezgâh üstü indüksiyonlu ocakların kablosuz sensörlerinde kullanılan lityum düğme pillerde bulunan 1,2-dimetoksietan (EGDME, CAS No. 110-71-4).
 • Bağımsız buzdolabı - dondurucu kombinasyonlarının kapı kolunda bulunan 2-etilheksil 10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditya-4-stannatetradekanoat (DOTE).
 • Nisan 2018'e kadar üretilen RW404261, RW404761, RW402261 ve RW424260 ürün kodlu şarap saklama dolaplarında bulunan 2-etilheksil 10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditya-4-stannatetradekanoat (DOTE, CAS No. 15571-58-1), 4,4‘-izopropilidenedifenol (bisfenol A, CAS-No. 80-05-7) ve kurşun titanyum zirkonyum oksit (CAS-No. 12626-81-2).

Aletler amaçlarına uygun olarak kullanıldığında ve usulünce imha edildiğinde yapılarında bulunan maddeler sağlık ya da çevre açısından bir risk taşımaz.

[1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü'ne (AT) tabi tüketiciler için bilgi; Münih, Şubat 2021; aday listesi bağlantısı:
https://echa.europa.eu/candidate-list-table )

Media cart Bizimle iletişime geçin Yukarı çıkın