Önceki yazılarımda karbon ayak izi ve küresel ısınma hakkında bilgiler vermiştim. Bu yazımda da “Karbonu nasıl yakalarız?” konusuna değineceğim.

Karbon yakalama, enerji santralleri gibi endüstriyel kaynaklardan yayılan karbondioksitin (CO2) atmosfere salınmasını engelleyen bir teknolojidir. Yakalanan CO2 daha sonra yerin altında, tuzlu akiferlerde, tükenmiş petrol ve gaz sahalarında veya diğer jeolojik oluşumlarda depolanır.

Karbon yakalama teknolojisinin iki ana türü vardır: Yanma sonrası ve yanma öncesi.

Yanma sonrası karbon yakalama, CO2’nin elektrik santralinin yanma sürecinde salındıktan sonra yakalanmasını içerir. Bunun için CO2, solventler ya da soğurucular kullanılarak tesisin egzozundaki diğer gazlardan ayrılır.

Yanma öncesi karbon yakalama ise CO2'nin yanma sürecinde salınmadan önce yakalanmasını içerir. Bunun için yakıt, hidrojen ve CO2 karışımına dönüştürülür ve ardından CO2 hidrojenden ayrılır. (Kaynak: ChatGPT)
Karbon yakalama, sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğinin hızını yavaşlatma çabalarımız için umut verici bir çözüm olabilir. Bununla birlikte, teknoloji geliştirme ve uygulamanın henüz ilk aşamalarında olduğu için çözülmesi gereken çeşitli zorluklar da var. Bunlar arasında yüksek maliyetler, altyapı ve düzenleme eksikliği ve tutulan CO2'nin uzun vadeli depolanmasıyla ilgili endişeleri örnek verebiliriz.

Bu zorluklara rağmen birçok hükûmet ve şirket, karbon yakalama için araştırma ve geliştirme yatırımları yapmaya devam ediyor. (Kaynak: ChatGPT)

Teknoloji bu hızla gelişmeye devam ederken biz de BSH olarak çevresel ayak izimizi azaltma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dünya çapındaki tüm tesislerimiz, 2020’den beri karbon-nötr çalışmalar yürütüyor. 2030 hedeflerimiz ise tüm tesislerimizi %100 yeşil elektrikle çalıştırmak, ürünlerimizin en az %50’sini dönüştürülmüş malzemelerle üretmek ve cihazlardaki yeniden kullanılabilir materyal oranını en az %95'e çıkarmaktır.

İklim değişikliğiyle mücadelede karbon yakalama gibi yeni teknolojilerin giderek daha önemli bir rol oynayacağı umuluyor. Biz de yarının dünyasını bugünden teknolojinin gücüyle, doğaya mümkün olan en fazla yararı sağlayarak şekillendiriyoruz.

Yeni bir yazıda buluşuncaya kadar esen kalın…

Yasin Günay
BSH Fırın ve Bulaşık Makinesi Fabrikaları Bakım Yöneticisi