Johari Penceresi’ni kısaca özetlemek gerekirse, 1955 yılında Joseph Luft ve Harry Instagram tarafından geliştirilmiş bir dört çerçeveli model olduğunu söyleyebiliriz. Model, bireyin kendini başkalarına açmaya, tanıtmaya, anlatmaya ne kadar istekli olduğu ile ilgili. Bu isteğe bağlı olarak bireyin kendini nasıl tanıdığıyla başkalarının söz konusu bireyi nasıl tanıdığı arasında farklar doğuyor.

50 soruyla hangi alana ait olduğunuzu tespit edebileceğiniz bu testte kişiliğinizle ilgili ifadeleri tamamen, epeyce, çok az açıklıyor veya hiç açıklamıyor diye değerlendirmeniz isteniyor. Sorulara “Hakkımdaki eleştirileri dinlerim”, “Fikir ve görüşlerimi hemen açıklarım”, “Konuşmalarımda ses tonumu rahatça kullanırım” vb. örnek olarak gösterebiliriz.

Sorular tamamlandıktan sonra verdiğimiz cevapları farklı ağırlıklandırarak bir koordinat hesaplıyoruz ve bu koordinat yardımıyla çerçevemizi dörde bölüp aşağıdaki gibi adlandırıyoruz.

Johari Penceresi

Grafiğe göre açık alanın genişliği, kişinin kendisi hakkında bildiklerinin ve diğerleri tarafından bilinen özelliklerinin çok olduğunu gösterir. Açık alanı geniş olan bireylerin bilinçli, ilişkilerinde açık, duygusal zekaları ve özgüvenleri yüksek, paylaşımcı ve iyi bir takım insanı oldukları söylenir.

Tuba Soysal
BSH Hausgeräte GmbH Corporate Brand Regional, Tactical and OEM Brands Category Management